2.3 x2.6 x 3.2

2.3 x2.6 x 3.2

Country: Inglaterra, China

Year: 2019

Time: 4 min.

Director: Jiaqi Wang

Mecal edition: Yes